zaterdag 22 augustus 2015

Lessenrooster opgemaakt en experimenteren met rekenen

Gisteren zei ik nog 'beginnen bij het begin' en dat is exact wat ik heb gedaan. Intussen heb ik al een tiental huisbezoeken achter de rug (nog een twintigtal te gaan) en staat mijn lessenrooster voor het komende schooljaar helemaal op punt. Al moet ik er eerlijkheidshalve aan toevoegen dat er de week voor we effectief weer van start gaan hier en daar soms nog wat aan gesleuteld wordt. Maar ik ben al blij dat ik zo ver sta. Het was immers geen sinecure dit jaar.

Vorig schooljaar had ik het al eens over het opstellen van een lessenrooster en toen gaf ik al heel wat tips mee. Moest je dat artikel hebben gemist, dan kun je het hier terug vinden. Ik baseerde me grotendeels op het schema van toen, maar er zijn komend schooljaar wel wat nieuwigheden.

Zo is de klas waaraan ik les geef, heel wat uren opgesplitst. 17 van de 28 is er sprake van klas 2A en 2B, de overblijvende 11 uur zit het volledige tweede samen. Eerst was er sprake van alle uren in de voormiddag (dat zijn er exact 17), maar om aan 30 leerlingen muzische en schrift te geven, dat vond ik moeilijk. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een rooster dat voor elke partij (zowel de betrokken leerkrachten als leerlingen) wellicht het beste zal zijn.

Ik kwam tot dit...


De cursieve vakken worden opgesplitst gegeven. Op maandag en vrijdag zitten de kinderen dus tot de speeltijd in de voormiddag gesplitst, op dinsdag, woensdag en donderdag zitten ze alleen het laatste uurtje samen. Het rode wil zeggen dat er op dat moment een kindje van het derde voor rekenen terugkeert naar het tweede. 

Het is nu de bedoeling om dit jaar te 'experimenteren' met vaste dagen voor rekenen. Vroeger volgde ik de weken van Kompas, maar nu zou ik op dinsdag en donderdag een halfuur toepassingen willen geven, op dinsdag ook een lesje meten en metend rekenen en dan op vrijdag een les meetkunde. Als de les meten en metend rekenen niet in 25 minuten gegeven is, kunnen de oefeningen nog altijd verwerkt worden in het hoekenwerk. Ik weet niet of dit praktisch allemaal haalbaar is, maar ik denk dat ik vooral weer nieuwe ervaringen zal opdoen en heel veel zal leren :).

Hopelijk staat jullie rooster ook al op punt, zo niet, hoop ik dat mijn tips je zeker op weg helpen! 

Fijne zaterdag nog en tot morgen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten