dinsdag 10 december 2013

Beknopte jaarplannen voor godsdienst, wiskunde, taal en spelling

Als je voor een klas staat, moet er echt heel wat gebeuren. Naast het voorbereiden van lessen, moet je ook materiaal maken, moet je je klas aankleden en is het de bedoeling dat je van elk vak een jaarplan hebt.

Het eerste jaar dat ik aan het werk ging, had ik eigenlijk geen flauw benul dat dit gemaakt moest worden. Ik probeerde de lessen gewoon zo goed mogelijk te geven en ik wist eigenlijk niet waar ik in juni zou stranden. Achteraf besefte ik dan dat ik helemaal geen tijd had voor de laatste thema's. Eigenlijk kan dit niet.

Daarom probeerde ik er vanaf het tweede werkjaar echt mijn werk van te maken om een jaarplan uit te schrijven. Eens je dat hebt, heb je echt een leidraad voor het hele jaar. Maar als je elk jaar opnieuw in een andere klas aan de slag moet is het niet altijd evident. Je weet niet welke leerstof er in een bepaald leerjaar aan bod komt en dan is het heel moeilijk om dit te gaan plannen. Moest ik een hele vakantie de tijd hebben, lukt dat wel om die handleidingen en leerstof te doorploegen, maar meestal weet ik vaak heel laat of ik werk heb of niet. Dan wordt het echt wel harken om alles nog in orde te krijgen op een heel korte tijd.

Daarom maakte ik nu om te beginnen al een algemeen jaarplan voor godsdienst, rekenen en taal en spelling. Dit is voor de handleidingen TOV, Kompas en Kameleon. Ze zijn bruikbaar voor verschillende leerjaren en zijn een start voor je eigen jaarplan.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten