maandag 10 maart 2014

Een overzicht van de doelen SCHRIFT

Ik werkte de afgelopen weken de doelen voor muzische vorming uit, maar er zijn nog tal van leerplannen die hier op mij liggen te wachten. Misschien vraag je je af waarom ik dit doe, maar ik wil gewoon wat zicht krijgen op wat de leerlingen van mijn leerjaar moeten kennen.

Ik sta nu intussen een achttal jaar in het onderwijs, maar ik werkte nog maar heel zelden in hetzelfde leerjaar. Ik kreeg opdrachten voor het zesde, het vierde, het derde en het tweede, ik was een tijdje ambulante leerkracht en ik gaf ook soms muzische in het vijfde. Op die manier leerde ik al heel veel bij en kreeg ik zicht op wat kinderen in een welbepaald leerjaar in grote lijnen moeten kennen. Toch wil ik me daarin nog wat verdiepen en zeker voor het tweede leerjaar.

Voor het tweede jaar op rij sta ik in het tweede en eigenlijk wil ik voor elk vak een oplijsting van de doelen maken. Zo hoef ik me niet meer zo nauwgezet aan de handleiding te houden en kan ik er beetje bij beetje mijn eigen ding mee doen, zonder op mijn donder te krijgen bij een mogelijke inspectie.

Dit gezegd zijnde ben ik nu stelselmatig alle leerplannen aan het doorlopen. In het weekend deed ik dat voor schrift. In het leerplan staan een aantal doelen voor de kleuters, maar ook voor de eerste graad en voor het derde leerjaar. Ik zette ze netjes op een rij en bekwam onderstaande lijst.

Doelen schrift

Aanvankelijk schrijven in 1ste en 2de leerjaar

39 De leerling kan de verschillende cijfers en kleine letters, de lees- en rekentekens in handschrift uitvoeren (eerste leerjaar), d.w.z.:

39.1 De cijfers van 0 tot 9 afzonderlijk kunnen schrijven

39.2 De meest voorkomende leestekens (. ? ! in 1ste en , : in 2de leerjaar) en rekentekens (+ - + < > in 1ste en x : ( ) in 2de) kunnen schrijven

39.3 Alle kleine letters van het alfabet afzonderlijk kunnen schrijven

40 De leerling kan de verschillende hoofdletters in handschrift uitvoeren, d.w.z. alle hoofdletters afzonderlijk schrijven (tweede leerjaar)

41 De leerling heft bij het schrijven zo weinig mogelijk zijn pen op

42 De leerling kan vloeiend schrijven in een behoorlijk tempo

43.1 De leerling kan alle kleine letters van het alfabet in woordverband schrijven (eerste leerjaar)

43.2 De leerling kan alle hoofdletters in woordverband schrijven (tweede leerjaar)

44 De leerling ontwikkelt een sober schrift waarbij alle overbodige krullen en halen worden vermeden

45 De leerling schrijft cursief met een helling van ongeveer 15°

45.1 Voor de rechtshandigen een helling naar rechts van ongeveer 15°

45.2 Voor de linkshandigen eventueel een helling naar links

46 De leerling ontwikkelt een leesbaar handschrift

         46.1 Het schrift heeft een ‘optimaal leesbare’ letterverhouding

         46.2 De leerling ontwikkelt een regelmatig handschrift

47 De leerling heeft een blijvende aandacht voor een leesbaar schrift

48 De leerling is gericht op nauwkeurigheid, inzake liniëring en vormgeving

49 De leerling heeft inzicht in de structuur (vorm, opbouw, verhouding) van de verschillende cijfers en kleine letters, van lees- en rekentekens en kan dat ook verwoorden

50 De leerling heeft inzicht in de structuur (vorm, opbouw, verhouding) van de verschillende hoofdletters en kan dat ook verwoordenVoortgezet schrijven vanaf het 3de leerjaar

51 De leerling beheerst ook de moeilijkste structuurvormen en verbindingen van het handschrift

52 De leerling kan zich op een vlotte manier van zijn persoonlijk handschrift bedienen

53 De leerling heeft een schrift dat verbonden is

54 De leerling heeft een schrift dat leesbare vormen heeft

55 De leerling heeft een handschrift dat regelmatig is

56 De leerling legt eigen accenten in zijn schrift, binnen een conventioneel schrijfpatroon

57 De leerling streeft naar een verzorgd handschrift in het bijzonder als hij schrijft voor anderen

58 De leerling heeft, ook in de meer persoonlijke vormgevingen, een blijvende aandacht voor een leesbaar geschrift

59 De leerling is zich ervan bewust dat de vormgeving van het handschrift deels afhankelijk is van de situatie

60 De leerling gebruikt een bladspiegel in verschillende toepassingen


61 De leerling weet dat er verschillende soorten schrift bestaan


Het is uiteraard veel makkelijker als je deze doelen kan bundelen in een mapje in plaats van alle leerplannen steeds bij je te hebben. Wens je deze doelen in een kort Word-document? Kijk dan snel hier.


Bron:
* Leerplan schrift

Geen opmerkingen:

Een reactie posten