In de media

Nooit gedacht dat ik deze pagina zou mogen opstarten, maar kijk op 13/02/2017 komt het er toch van!

Klasse - mijn eerste publicatie (met Slingerlezen)


2 opmerkingen:

Splitsen met speelkaarten

 In het eerste en tweede leerjaar is het splitsen tot 10 heel erg belangrijk. Deze leerstof hebben de kinderen doorheen hun hele loopbaan ei...