maandag 3 februari 2014

Doelen spelling voor het katholiek onderwijs

Lesgeven is zoeken. Zoeken naar een eigen stijl, zoeken naar leuke hulpmiddelen en zoeken naar het geschikte materiaal om je lessen net dat tikkeltje meer te geven. Aangezien ik acht jaar lang van het ene leerjaar naar het andere leerjaar moest, was het soms moeilijk om iets uit te werken. Ik deed mijn best en vond beetje bij beetje een weg die dan mijn stijl moest voorstellen. Nu kan ik echter wat dieper ingaan op de lessen. Ik geef ze immers voor de tweede keer en met wat geluk mag ik volgend jaar gewoon in het tweede leerjaar blijven. Dat hoop ik alvast!

Daarom probeer ik ook even stil te staan bij de handleidingen. Voor taal gebruiken wij Kameleon, voor rekenen Kompas, voor godsdienst TOV en voor wereldoriëntatie Mundo. Ik weet dat ik niet alles tegelijk kan dus probeer ik vak per vak aan te pakken. Dit weekend ging ik aan de slag met spelling. Het is mijn bedoeling om jaar na jaar wat meer los te komen van die handleiding. Het is een goeie ruggensteun in je beginjaren, maar ik wil er steeds meer mijn eigen ding mee doen. Je moet echter wel altijd de leerplandoelen voor ogen houden want die moeten tenslotte bereikt worden.

Daarom maakte ik eerst en vooral een overzicht van de spellingdoelen. Je kunt ze vinden in het leerplan Schrijven maar ik vind het altijd handiger als je ze gewoon op blaadjes hebt. Dan hoef je niet steeds heel dat boekje mee te sleuren.

Doelen spelling

Streefdoel
Aan het eind van de basisschool kan en wil een kind zijn gedachten, gevoelens en verlangens vlot en correct neerschrijven in overeenstemming met het spellingsysteem. Het beheerst de spellingcode voor zover het die nodig heeft om op zijn niveau schriftelijk te communiceren.

Algemene doelen

KENNEN
Sp.1                 Klankzuivere woorden
Sp.2                 Hoogfrequente niet-klankzuivere woorden
Sp.3                 De symbolen van het tekensysteem en hun vaste combinaties (ng, ei, ij, ou, au,…)
Sp.4                 Grondwoorden van spellingcategorieën
Sp.5                 De schrijfwijze van de frequente woorden geschreven volgens de regel van de etymologie
Sp.6                 De schrijfwijze van frequente bastaardwoorden
Sp.7                 De regels van de verdubbeling van klinkers en medeklinkers en de uitzonderingen daarop
Sp.8                 De regels van de verenkeling van klinkers in open lettergrepen
Sp.9                 De regels en de begrippen die van belang zijn voor het schrijven van de werkwoordsvormen
Sp.10               De regels voor de woorden met niet-klankzuivere eindletter
Sp.11               De regels voor de elementaire interpunctie
Sp.12               De regels voor het schrijven van hoofdletters
Sp.13               De regels voor het schrijven van woordtekens

KUNNEN
Sp.14               De hierboven beschreven kennis en inzichten toepassen en laten functioneren als het                                     frequente woorden schrijft
Sp.15               Verschillende spellingstrategieën flexibel toepassen
Sp.16               De schrijfwijze van woorden opzoeken

ZIJN
Sp.17               Schriftelijk te communiceren volgens de conventies van de Nederlandse spelling
Sp.18               Zijn schriftelijk werk te controleren op de juiste spelling
Sp.19               Bij twijfel de juiste spelling op te zoeken
Sp.20               Na te denken over zijn eigen spellinggedragIk goot deze doelen in een Word-document. Wil je deze ook, kijk dan snel even hier.

Binnenkort geef ik een overzicht van welke doelen in welke les aan bod komen. Zo kan ik deels loskomen van de les en kan ik die gaan aanpassen aan het doel. 

Bron doelen:
* http://www.vvkbao.be/domeinen/nederlands-1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten