zondag 3 mei 2015

Op zoek naar regelwoorden

In het tweede leerjaar wordt er gestart met de regel van de verenkeling en de verdubbeling. Misschien weten sommigen hiermee niet wat ik bedoel, maar ik heb het over woorden zoals apen en katten. Kinderen moeten aan deze regel wennen want plots moet een medeklinker dubbel worden geschreven of moet de lange klinker nu maar één keer meer worden neergepend. Leerlingen hebben binnen het Belgische onderwijs tijd tot in het vierde leerjaar om deze regel onder de knie te krijgen. Sommigen zijn er meteen mee weg, anderen hebben heel veel moeite. Daarom probeerde ik de voorbije week een nieuwe oefening uit.

Ik gaf de kinderen een blad en liet ze in groepjes aan de slag gaan. Op die manier gaan ze zelf op zoek naar regelwoorden en krijgen ze er - hopelijk - meer voeling mee. De eerste keer dat ik het deed, ging het heel moeizaam, maar ik merk dat de kinderen er steeds wat behendiger in worden.

De bladen zien er als volgt uit... Dit is het voorbeeld voor woorden zoals apen, maar ik maakte er ook voor honden, katten en paarden.Deze bladen sluiten aan bij de taalmethode Kameleon, maar ik ben zeker dat ze ook in andere scholen inzetbaar zijn. Het woordje is makkelijk te vervangen door jouw regelwoord en op die manier kunnen de kinderen ook aan de slag. 

Ik liet mijn leerlingen in groepen werken waardoor ik het A4-blad naar A3 vergrootte. Ze vonden het heel leuk om te doen!

Wil je deze blaadjes ook graag gebruiken? Kijk dan snel hier!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten