Spelling

Koppeling foneem-grafeem (en daar moeite mee hebben)


Structureerwoorden 'Ik lees met Hup': Het is belangrijk om deze woorden te kennen als er kinderen zijn die soms wat moeite hebben met de koppeling foneem-grafeem. Dan kun je snel even het structureerwoord uit het eerste aanhalen en dan lukt het meestal wel om een letter op te schrijven. Let wel: ik vergat het woord zon op dit blaadje! Klankkaarten ter ondersteuning van moeilijk te onthouden letters.


Onthoudwoorden

Onthoudwoorden meenemen naar huis: de onthoudwoorden uit de handleiding Kameleon werden opnieuw verdeeld en ik maakte voor een aantal thema's al inoefenblaadjes.Wandplaten in kleur - deel 1: ik vergrootte alle kaartjes van de onthoudwoorden en ik kleurde ze in. Deze hang ik - als geheugensteuntje - boven mijn bord op.

Wandplaten onthoudwoorden in kleur:  dit is het tweede deel onthoudkaarten + een huiswerkje per thema

Spelletjes

Woorden tekenen en schrijven: de hele klas door en schrijven maar!

Video


Dikke billen of het verschil tussen b en d: met deze video die je achter bovenstaande link vindt, leg je op een ludieke manier nog eens het verschil tussen b en d uit.
Het schrijven van werkwoorden met d, t of dt

WerkbladenGeen opmerkingen:

Een reactie posten

Splitsen met speelkaarten

 In het eerste en tweede leerjaar is het splitsen tot 10 heel erg belangrijk. Deze leerstof hebben de kinderen doorheen hun hele loopbaan ei...