maandag 28 oktober 2013

Tellen tot 100!

Zoals jullie misschien al weten, sta ik sinds vorig jaar in het tweede leerjaar. Het is fijn om eens dezelfde lessen opnieuw te kunnen geven. Zo besef ik dat het altijd beter kan en wil ik het ook weer wat anders aanpakken. De leerstof blijft hetzelfde, maar de manier van lesgeven en de opdrachten kunnen aangepast worden.

Voor de vakantie kregen de kinderen al een aanzet tot 100. Het is zo dat de schoolgaande jeugd in België in het eerste leerjaar tot 20 leert rekenen om daarna in het tweede de stap tot 100 te wagen. Tellen tot 100 valt al bij al mee (en vinden ze ook heel erg leuk), maar de structuur van zo'n getal is niet zo evident. Wat houdt dat getal nu precies in? Hoe ziet het eruit? Hoe schrijven we het zelf?...

Om de aanleerfase wat boeiender te maken, probeer ik naast de handleiding en het werkboek een aantal dingen uit te werken. Op die manier hoop ik dat alle leerlingen van mijn klas de getallen tot 100 onder de knie krijgen.


Eerst en vooral krijgen de kinderen staafjes en losse van mij. Dat zijn houten staafjes en blokjes. Staafjes stellen tientallen voor, de losse zijn de eenheden. Heb je dat thuis niet, dan kun je die zelf maken. Kijk daarvoor hier eens, daar stelde ik mijn MAB-materiaal voor.

Met die staafjes kunnen leerlingen getallen gaan leggen.
Voorbeeld: 54, kinderen leggen vijf staafjes en 4 losse. Het is de bedoeling dat kinderen gaan verwoorden wat ze leggen en waarom ze dat doen. De leerkracht kan hier getallen gaan dicteren, maar de kinderen kunnen ook samenwerken met een buur. Het is heel normaal dat de leerlingen de getallen in het begin gaan omwisselen. Ze leggen bijvoorbeeld vier staafjes en vijf losse. Na een paar dagen oefenen, zouden de kinderen deze oefening onder de knie moeten hebben.

Er kan ook een getal met staafjes en losse aan het bord getoond worden waarbij de kinderen dan een getal moeten gaan noteren.

Die oefeningen met de staafjes en het tellen tot 100 probeerden we voor de vakantie al uit, maar ik wil de kinderen vanaf volgende week weer nieuwe uitdagingen geven. Daarom zal ik hier de komende weken nog heel regelmatig oefeningen tot 100 posten.

Vandaag wil ik het nog heel even over het 100-veld hebben. Het is de bedoeling dat kinderen het 100-veld onder de knie krijgen. Daarvoor bestaan er tal van oefeningen. Volgende maandag zal ik starten met het leggen van het 100-veld. De kinderen krijgen in groepjes alle getallen van 0 tot 100 en het is de bedoeling zo snel mogelijk het 100-veld in elkaar te puzzelen. Ik zal alle getallen tot 100 een zestal keer afdrukken (want ik heb tenslotte een klas van 30) en dit telkens in een ander kleur. Zo vind ik de kaartjes snel terug moesten ze door elkaar geraken. Het is dan aan de groepjes om zo snel mogelijk het veld dat je hiernaast ziet te bekomen. Hierbij is het uiteraard ook belangrijk dat ze goed gaan samenwerken!De kaartjes van 1 tot en met 100 maakte ik al een tijdje terug, maar ik drukte ze nog niet af. In de vakantie zal ik dus een setje of zes maken die dan hopelijk weer een aantal jaren van dienst kunnen zijn.

Wil je ook gebruik maken van deze kaartjes? Surf dan snel hierheen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten